Obitelji Sertić stiglo je prijeteće pismo u kojem nepoznati autor zahtijeva da u roku od tri dana likvidiraju svog mačka Joju. Ako to ne učine u zadanom roku, slijedi osveta!

Boljelo me cijelo tijelo, a najviše slomljeni rep, sada nalik na krpu za brisanje otisaka i pripremanje crvene zemljane podloge za teniski meč, no svejedno sam brže od uporna progonitelja istrčao preko desetak stuba i izgubio se medu parkiranim automobilima. Neko vrijeme slijedila me grmljavina njegovih ljutitih povika, pa je utihnula. Tu sam se pritajio i zakukuljio ne bih li odagnao strah što se uvukao u svaku poriču moga tijela.

Na trenutak mi se činilo da sam našao sigurno skrovište, kadli se oko mene opet uskovitla zrak i začuje neprijateljski glas potpomognut štapom koji je zlokobno lupkao po karoseriji automobila. Oštar zvuk lima bio je neizdrživ i tjerao me van, na domet negostoljubivu čovjeku. Dok sam se premišljao na koju ću stranu, oko moje glave počeo je plesati starački štap s rukohvatom kao udicom tražeći moj vrat. Uspaničio sam se da če me dohvatiti i, što ću, nego se, iako sa strašnim bolovima, ponovo dadoh u bijeg. U nepoznato.

Preko „razmišljanja” mačka Joje autorica prikazuje svijet ljudi iz perspektive životinja te nas uči kako se valja odnositi prema kućnim ljubimcima.

 

 

© 2021. by znaor.com

Pretraga